วิถีชีวิตของไทโส้ หรือ ไทข่า ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

0
1,891 views

นครพนม 360 องศา

ภาพ 360 องศา วิถีชีวิตของไทโส้ หรือ ไทข่า พร้อมทั้งข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ถูกนำมาแสดงไว้ชั้นที่สอง ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

บันทึกภาพ 3 กรกฎาคม 2558

แสดงความเห็น

comments