วิทยาลัยการอาชีพนาแกร่วมกับทหาร นพค.22 เปิดเต้นท์ซ่อมเครื่องยนต์ฟรีช่วยชาวบ้านน้ำท่วมนครพนม

0
1,098 views

วันที่ 4 สิงหาคม  2560ที่บริเวณวัดสระพังทอง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ที่หน่วยงานราชการเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทางวิทยาลัยการอาชีพนาแกและหน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ นพค. 22 โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดให้บริการซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดมาให้ซ่อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายปัญจมาศ นารีนุช อาจารย์ประจำแผนกวิชาสาขาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนาแก เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาน้ำท่วมที่ชาวอำเภอนาแกประสบอยู่ในขณะนี้นั้น ซึ่งตั้งแต่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ส่งผลให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เหลือเพียงพื้นที่การเกษตรเท่านั้นที่ยังคงท่วมอยู่และคาดว่าคงอีกไม่นานก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตรที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ยังคงอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการซ่อมบำรุงให้กับประชาชนในพื้นที่ นายสิริชัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก จึงได้มอบหมายให้ทางแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ออกค่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยทหาร นพค.22 ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้สามารถกับมาใช้ได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุง ซึ่งการออกค่ายในครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้ช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาฝีมือในการซ่อมบำรุงของทุกคนให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆทหารที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอีกด้วย

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments