ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม

0
4,503 views

นครพนม 360 องศา

 

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนมสร้างขึ้นตามความเชื่อในประเพณีโบราณเกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเมือง จะต้องทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น พิธีดังกล่าวคือการยกเสาเอกของบ้าน และยกเสาหลักเมืองของเมือง เพื่อเป็นหลักชัยทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่สร้างขึ้นนั้นมีรากบานฝังไว้แน่นหนาถาวร ศาลหลักเมืองนครพนมแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร ออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นอาคารศาลาไทยจัตุรมุขยอดทรงองค์พระธาตุพนม มีความสูง 17.05 เมตร เสาหลักเมืองใช้ไม้จากต้นกันเกราซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม มีการประกอบพิธีและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสุหร่าย ทรงเจิม ทรงบรรจุแผ่นยันต์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ได้ทำการอัญเชิญยอดเสาหลักเมืองมาประกอบพิธีสงฆ์โดยหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเปิดศาลหลักเมืองของจังหวัดนครพนมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2539

ข้อมูลจาก : http://www.m-culture.in.th/

แสดงความเห็น

comments