ศาลาการเปรียญ วัดกลาง เมืองท่าอุเทน

0
1,171 views

ศาลาการเปรียญ วัดกลาง เมืองท่าอุเทน

ภาพจาก : Kosin Nakhon Phanom

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าอุเทน อำเภออำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ 1) สิมวัดกลาง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2430 เศษ   โดยช่างชาวญวนชื่อองแมด ลวดลายของสิมส่วนใหญ่เป็นกิเลน มังกร และสวัสดิกะ ซึ่งแนวจีนชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดเจ๊ก ในส่วนของพระประธาน 3 องค์ภายในสิม ปั้นโดยหลวงพ่อมหาเสนา สิมก่อด้วยอิฐถือปูน ขนาด 4 ช่วงเสา กล้าง 5.46 เมตร ยาว 10.85 เมตร โดยแบ่งเป็นมุขหน้า 1 ช่วงเสา ด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำโขง มีราวบันไดยื่นออกนอกมุขหน้า ทำบันไดซ้ายขวาแคบแล้วผายออก เสาสี่เหลี่ยมปั้นหัวเสารับซุ้มโค้งครึ่งกลมแบบยุโรป (ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส) หลังคาจั่วสูงชั้นเดียวลดสองตับมุงกระเบื้องซีเมนต์วิบูลย์ เครื่องบนหลังคาเป็นโครงไม้ทั้งหมด มีฝ้าเพดารปิดทึบหน้าบันปั้นปูนนูนสูงรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เชิงบันไดมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่ง 2 ซุ้ม ส่วน 3 ช่วงเสาที่เป็นเนื้อที่ของสิมที่ใช้ทำสังฆกรรมนั้น 2 ช่วงเสาแรกเจาะหน้าต่างทั้ง 2 ด้านใส่ลูกรงไม้ติดตาย เหนือซุ้มหน้าต่างด้านนอกทำซุ้มโค้งครึ่งวงกลม ปั้นรูปราหูอมจันทร์อยู่ภายในเนื้อที่ระหว่างวงกบหน้าต่างกับตัวเสา ปั้นรูปเทวดาคู่กับยักษ์คู่เฝ้าประจำอยู่ข้างหน้าต่างทั้ง 2 ข้าง ส่วนผนังภายนอกที่เหลือทั้งด้านข้างและด้านสกัดใส่ลวดลายรูปนูนเทพนมนั่งเหนือตัวกิเลนใส่ลายสวัสดิ 2) หอแจก หรือศาลาการเปรียญ เดิมสร้างด้วยไม้มุงหญ้า แต่มาเกิดไฟไหม้จึงได้รื้อสร้างใหม่เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2457 โดยมุงดินขอ (กระเบื้องดินเผา) เดิมภายในหอแจกมีรูปแต้ม เรื่องการะเกด และสินไช ต่อมาภายหลังโปกปูนทับหมด  สีที่นำมาใช้เขียนรูปเหล่านั้นใช้ดินขาว ดินแดง และดินเหลือง ที่ได้จากบ้านตาลนำมาผสมแป้งขาวเหนียวดำ ตำแล้วกรองผสมสีมีคุณสมบัติทำให้คงทน

ข้อมูลจาก : http://culturalenvi.onep.go.th/

แสดงความเห็น

comments