ศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนม ที่ชาวนครพนมให้ความเคารพนับถือ และจะมีประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหมื่นเป็นประจำทุกปี

0
2,404 views

นครพนม 360 องศา

ศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนม ที่ชาวนครพนมให้ความเคารพนับถือ

และจะมีประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหมื่นเป็นประจำทุกปี

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

ศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนม

แสดงความเห็น

comments