ศุภชัย โพธิ์สุ

2
4,930 views

นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน พรรคภูมิใจไทย

ประวัติ

นายศุภชัย โพธิ์สุ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดนครพนม สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากวิทยาลัยครูสกลนคร ระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศุภชัย โพธิ์สุ เคยรับราชการครู ก่อนจะลาออกมาทำงานการเมืองจนถึงปัจจุบัน

งานการเมือง

นายศุภชัย เป็นแกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน ที่ให้การสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยสนับสนุนให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องพ้นสภาพไปเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคพลังประชาชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2552 – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2551 – มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 

ที่มา  : http://th.wikipedia.org/

แสดงความเห็น

comments

2 COMMENTS

  1. ขอแสดงความยินดีกับ นครพนม สังคมออนไลน์ ที่สละเวลาให้กับสังคมนครพนมในการพัฒนาสื่อที่เข้าถึงและรวดเร็วในแนวสร้างสรรค์ และเชิดชูคนดีคนดังที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างเต็มกำลังและยังเป็นอนุสรน์แด่คนยุคใหม่ที่จะได้เรียนรู้ในการทำความดีต่อสังคมทั่วโลกครับหากเป็นไปได้ขอให้ท่านช่วยลงประวัติพระยอดเมืองขวางที่เกี่ยวโยงกับนครพนม ,ท่านข้าหลวง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด พรหม สูตรสุคนธ์ (ลูกนครพนมโดยแท้และท่านเป็นคนแต่งเพลงมาร์ท ปิยะที่พวกเราร้องกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ สิษย์ปิยะรุ่นต้นๆๆครับ)และประวัติของคนสำคัญที่เคยพัฒนานครพนม ( ร้อยเอกชั้น ยงค์ใจยุทธ) จอมพล สฤต ธนะรัตน์ ,พลเอก เชาวลิต ยงค์ใจยุทธ ,พ.ต.อ. อัมพร อาคมานนท์ (ผู้กำกับเมืองนครพนมที่เกิดเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกที่บ้านนกเหาะ)และปัจจุบันก็ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ท่าน คุมพล บรรเทาทุกข์ ก็คน นครพนม เรา ศิษย์ปิยะรุ่น ๑๔ นะครับ หากมีข้อมูลส่วนใหนที่ผมสามารถสนับสนุนให้ข้อมูลทีมงานได้ผมยินดีสนับสนุนด้วยความยินดีครับ 0865554800 สิทธาชัย สิทธิรัตน์ ณ นครพนม (อ๊อดครับ).