ศูนย์ศิลปาชีพหาดแพงเน้นแนวคิด ศก.พอเพียง

0
590 views

นครพนม – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพหาดแพง ตามแนวพระราชดำริ เน้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างรายได้ยั่งยืน

วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พล.ท.อาณัติ เกิดด้วยบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพทัพ พร้อมคณะลงพื้นที่โครงการพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสมาชิก ให้มีความมั่นคง และขยายผลสู่ชุมชน ให้ประชาชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้มากที่สุด สนองแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าไปดูแลส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาอาชีพ

โดยมี นายโกมน ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอศรีสงคราม พ.อ สัญชัย รุ่งศรีทอง รอง.ผอ.รมน.ภาค 2 สย.1 พ.ท.อวยชัย จุลเหลา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 นำทหารในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ข้าราช พี่น้องประชาชน และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงาน พร้อมมอบแว่นสายตาให้แก่สมาชิก และเครื่องเขียน ขนมให้แก่นักเรียนในพื้นที่

สำหรับศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระเสาวนีย์ให้จัดตั้งขึ้น ในครั้งที่เสด็จมาตรวจเยี่ยมช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อปี 2538 เนื่องจากพื้นที่ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม เป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำสงคราม จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ และมีฐานะยากจน

จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การผลิตผ้าลายปัก การทำเครื่องจักสาน และการทำการเกษตรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการพัฒนามาถึงปัจจุบัน ทำให้มีสมาชิกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมประมาณ 281 คน ที่ผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านส่งขายให้โครงการ ทำให้สมาชิกมีรายได้ประมาณเดือนละ 5,000-10,000 บาท สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และยังส่งเสริมอาชีพไปสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไป

พล.ท.อาณัติ เกิดด้วยบุญ เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ที่มีการรวมกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยจะได้ติดตามรับทราบปัญหา รวมถึงหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน

สิ่งสำคัญให้เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการอนุรักษ์สืบสานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนลูกหลาน

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าในบางศูนย์สมาชิกได้มีอายุ และเสียชีวิตลงแต่ไม่มีการสืบทอด ดังนั้น จะต้องหาแนวทางในการส่งเสริมต่อยอดให้แก่คนรุ่นหลังให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวต่อไป โดยภาพรวมของการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง แต่อาจจะมีบางแห่งที่จะต้องเข้าไปดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : http://www.manager.co.th

แสดงความเห็น

comments