สคบ. จัดสัมมนาเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันประชาชนในภูมิภาค

0
1,010 views

วันที่ 22 สิงหาคม 2560พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ที่บริเวณโรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ นับวันแต่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการค้า และผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา ได้นำวิชาการทางการตลาดและการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้า และบริการทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะไม่ทราบภาวะตลาดและความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที และบางกรณีแม้จะมีกฏหมายให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยการกำหนดคุณภาพ และราคาของสินค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาแต่เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคก็ก่อให้เกิดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รู้เท่าทันการเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมขึ้น เพื่อสร้างให้เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดการโฆษณาอย่างไรให้ถูกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงและภัยแชร์ลูกโซ่ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินงานเปรียบเทียบความผิด ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments