สนง.พระพุทธศาสนานครพนมเชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

0
1,986 views

นายพศุตม์  ขอดเมชัย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม  เปิดเผยว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเทศบาลเมืองนครพนม  จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 77 รูป ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร  เทศบาลเมืองนครพนม  เวลา 07.17 น. และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 ของมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เวลา 15.00 น. จึงขอเชิญประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 และพิธีถวายถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560

ที่มา : http://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments