สนามบินนครพนม

0
2,300 views

ถ่ายเมื่อ 27 กันยายน 2509

ที่มา : http://bobwertzcm.tripod.com/AFTN/docball/target1.html

 

แสดงความเห็น

comments