สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนเมืองนครพนมและเมืองมุกดาหารเมื่อ พ.ศ.2449

0
3,989 views

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนเมืองนครพนมและเมืองมุกดาหารเมื่อ พ.ศ.2449

ที่มา : http://teakdoor.com

แสดงความเห็น

comments