สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร แก่นักเรียนจังหวัดนครพนมที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

0
1,306 views

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ศิริพัฒน์ สุขเจริญ เชิญผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารพระราชทาน จำนวน 83 ชุด ไปที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อมอบแก่นักเรียนที่จะเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ได้ใช้ในการบรรพชา โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายทนงชัย เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธี

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าไตร จำนวน 15 ไตร แด่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวนทั้ง 15 โรงเรียน เพื่อถวายแก่พระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 975 รูป พร้อมรับนาคไว้ในพระราชานุเคราะห์ ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2560  ในการนี้จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานพระอุปัชฌาย์และเครื่องบวช มามอบให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการบรรพชา โดยของจังหวัดนครพนมนั้นเมื่อนักเรียนทุกคนบรรพชาแล้วจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัย ฝึกจิตภาวนา ตลอดจนคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดป่าหนองฮี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments