สสจ.นครพนม ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่ นพ.จิณณพิภัทร ให้ข้อคิด “หลักการเป็นข้าราชการที่ดี”

0
101 views

“นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา” เปิดปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ บรรยายพิเศษให้หลักคิดเป็นข้าราชการที่ดี คณะผู้บริหาร-หัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมแสดงความยินดี เผยกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าหลักเกณฑ์คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ระยะแรก 118 อัตรา ลุ้นระยะที่ 2-3 อีกจำนวน 138 อัตรา

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษให้หลักคิดการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชาสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การบรรจุข้าราชการในครั้งนี้ เกิดจากการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตามมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะจากการที่บุคลากรในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขได้ทุ่มเท เสียสละและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ ปลอดภัย คลายความวิตกกังวลกับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ โดยบุคลากรกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ไม่รวม รพ.นครพนม) จำนวน 256 ราย (ระยะที่ 1 จำนวน 118 ราย ระยะที่ 2 และ 3 จำนวน 138 ราย)

“การบรรจุระยะที่ 1 ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 118 ราย ปะรกอบด้วย เภสัชกรปฏิบัติการ 1 ราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 40 ราย นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 ราย นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 7 ราย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 52 ราย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 10 ราย และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 7 ราย เมื่อทุกคนได้เริ่มต้นในการเป็นข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนกลาง ข้าราชการส่วนภูมิภาค และข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบรรจุมาด้วยสถานการณ์อย่างไร โดยคำว่า ราชการนั้น คือ การทำงานให้พระราชา ขอให้ทุกคนยึดถือคำนี้ไว้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตน การแต่งกาย ให้มีความสง่างามสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และสิ่งที่จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ ศึกษางานในหน้าที่ให้เข้าใจ” นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว

ที่มา : https://www.ryt9.com

แสดงความเห็น

comments