“สสจ.นครพนม” เตรียมพร้อมปฐมนิเทศ ขรก.สาธารณสุขใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

0
731 views

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เตรียมพร้อมจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการสาธารณสุขใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ผ่านระบบ Cisco Webex ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 โดยข้าราชการสาธารณสุขใหม่จะได้รับการคัดกรองและรายงานตัวเพื่อเข้าสู่มาตรการ Local Quarantine ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับบุคลาการสาธารณสุขใหม่ โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

การอบรมปฐมนิเทศฯ มีกำหนดระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หลังพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะบรรยายพิเศษ “นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 ภายใต้ภาวะวิกฤติ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ต่อด้วยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง “เรียนรู้ สู้โควิด 2019 และสิ่งที่น่าจดจำ” และภาคบ่ายเป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบยา วินัย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ โดยวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Application Zoom ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ในการเตรียมแผนรองรับการรายงานตัวปฏิบัติราชการชดใช้ทุนสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.ryt9.com

แสดงความเห็น

comments