สสจ.นครพนม เสริมกำลังทัพด้านสาธารณสุข แนะหลักคิดข้อปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดี

0
604 views

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศผ่านระบบ Cisco Webex
ให้กับนายแพทย์และทันตแพทย์ที่จบใหม่ที่ประสงค์จะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบรรจุใหม่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งสิ้น 34 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแล รักษาพยาบาลและให้คำปรึกษาในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

โดยในโอกาสนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 ภายใต้ภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวมถึงได้ให้หลักคิดในการเป็นข้าราชการที่ดีกับหลักธรรมคำสอนในการครองตน ครองคนและครองงาน รวมถึงหลักปฏิบัติในการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลที่ข้าราชการใหม่ควรรู้และนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ยังจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การปฏิบัติงานสู้โควิด 2019 และสิ่งที่น่าจดจำ ระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและระบบไอทีที่ควรรู้ในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพและการทำงานอย่างไรให้มีคุณภาพ
ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการจัดทำเอกสารและการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและการทำความดีด้วยหัวใจ ระเบียบวินัยและหัวใจแห่งความสำเร็จของการเป็นข้าราชการที่ดี เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อการจัดการความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์องค์กรคุณภาพ รวมถึง กฎ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของการเป็นข้าราชการคุณธรรมจริยธรรมนำพาสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และธรรมะกับการเป็นข้าราชการที่ดี

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments