สั่งปรับแล้ว ! รถทัวร์เก็บค่าโดยสารเกินราคา

0
812 views

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณี ที่มีผู้ใช้นามว่า ใหม่ศิริ ธรรมกิจ ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค เพจ”กลุ่มขอนแก่นมีด่านบอกด้วย” เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีมารดาซื้อตั๋วรถทัวร์ไปหัวหิน ราคา 1,300 บาท โดยมีผู้โดยสารนั่งเต็มทุกที่นั่ง เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่มีมาตรการเว้นเบาะที่นั่ง

กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พบดังนี้

1. ผู้ร้องได้ซื้อตั๋วรถทัวร์ คันหมายเลขทะเบียน 10-8330 ขอนแก่น ม.4 ข. (36 ที่นั่ง) ของบริษัทชาญทัวร์จำกัด (รถร่วมบริษัทขนส่ง) สายที่ 837 นครพนม – นครศรีธรรมราช ในราคา 1,300 บาท เพื่อเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น.

2. จากการตรวจสอบเรื่องอัตราค่าโดยสาร พบว่า ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่ทางราชการกำหนด จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

3. สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้กำชับ ผู้ประกอบการให้จำหน่ายค่าโดยสารให้เป็นไปตามอัตราที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยเคร่งครัด

หากฝ่าฝืนจะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายในอัตราโทษขั้นสูงสุดต่อไป

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments