สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม จัดสัมมนาพลังประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0
1,095 views

วันที่ 2 กันยายน 2560 นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกุลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ตามโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนและชุมชน ที่โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมในฐานะตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่าง 2-3 กันยายน 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ ให้กับเครือข่าย จำนวน 100 คน ประกอบไปด้วย นักจัดรายการวิทยุ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ในการสร้างการรับรู้และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ ผลสำเร็จของการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และนโยบายของรัฐบาลไปยังประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในระบบ  On Air, Online และ On Groundทำให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โดยทุกคนจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลสำเร็จของการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน นโยบายของรัฐบาลความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียงและกลยุทธ์การสร้างพัฒนาเครือข่าย โดยทุกคนจะได้ร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานที่จริงณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองสะโนตำบลดอนนางหงส์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments