สิมวัดศรีเทพ เมืองนครพนม

0
1,730 views

สิมวัดศรีเทพ เมืองนครพนม สร้างหลังสิมวัดมหาธาตุ 7 ปี รูปแบบคล้ายกัน ต่างกันที่การประดับลวดลายต่างๆ และหลังคาซึ่งซ้อนกันมากว่า ถือเป็นอุโบสถที่หลังใหญ่ 1 ใน 2 ของจังหวัดนครพนม ในเวลานั้น

หน้าบัน ลาย อรุณเทพบุตร อรุณเทพบุตร คือ เทพในตำนานฮินดู เป็นผู้ขับรถม้า ให้กับพระอาทิตย์ โดยได้รับการออกแบบให้ถือแพนหางนกยูง มีร่างกายเพียงครึ่ง อันเป็นสัญลักษณ์ของสารถี อยู่ในมือทั้งสองข้าง อันมีความหมายถึง รุ่งอรุณใหม่

ที่มา : Kosin Nakhon Phanom

แสดงความเห็น

comments