สุดซาบซึ้ง!พระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานเครื่องกันหนาวผู้ยากไร้ชาวนครพนม

0
806 views

นครพนม-ผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

วันนี้( 18 ธ.ค.)ที่จังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจังหวัดนครพนมทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

โดยใน เวลา 10.45 น. ที่หอประชุมโรงเรียนนาแกพิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม กล่าวว่า ในนามของข้าราชการและประชาชน จ.นครพนม ทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงภรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดโปรดกรหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่ จ.นครพนม 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาว จำนวน 1,000 ผืน

ต่อมา เวลา 13.30 น.วันเดียวกันนี้ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครพนมอยู่ติดกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวกับมีแม่น้ำโขงเป็นพรหมแดนและในบางอำเภอมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้สลับภูเขา ทำให้ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดตลอดฤดูหนาว ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากสถานณ์ภัยหนาวใน 12 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 43,309 คน

สำหรับอำเภอนาแก ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแก ตำบลพระซอง ตำบลพิมาน ตำบลบ้านแก้ง ตำบลศรีชมพู ตำบลพุ่มแก ตำบลนาเลียง ตำบลหนองสังข์ ตำบลก้านเหลือง ตำบลคำพี้ และตำบลหนองบ่ รวม 5,635 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,932 คน 

ขณะที่ อำเภอวังยางได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสี ตำบลยอดชาด ตำบลวังยาง และตำบลหนองโพธิ์ รวม 3,435 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,041 คน

จึงขอให้พี่น้องชาวนครพนมทุกคนสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมกันทำความดีเป็นพลเมืองที่ดี รู้รัก สามัคคี เพื่อน้อมถวายแด่พระองค์ท่าน โอกาสเดียวกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้แจกจ่ายขนมขบเคี้ยวแก่เด็กมาพร้อมผู้ปกครอง ที่รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมกับข้าวกล่อง และเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พยาบาลที่มาให้บริการประชาชน 

รวมถึงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาสมัคร “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ทุกคนต่างปลาบปลื้ม ปีติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments