ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งเรียนรู้ AEC อ.ท่าอุเทน นครพนม

0
1,161 views

Image
นครพนม – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังสุดท้ายของปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนในอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.59 น.ส.สิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อเทิดพระเกียรติ และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน แก่ นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชนที่สนใจ มี นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน เป็นผู้ให้การต้อนรับ
ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งเรียนรู้ AEC อ.ท่าอุเทน นครพนม.
สืบเนื่องมาจากกรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติไปแล้วทั้งสิ้น 6 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย ระยอง ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน และระนอง การส่งมอบห้องสมุดอาเซียนฯ แก่ รร.อุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ถือว่าเป็นหลังที่ 7 หลังสุดท้าย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาตามกำหนดที่ตั้งเป้าหมายไว้

ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งเรียนรู้ AEC อ.ท่าอุเทน นครพนม

เงื่อนไขการเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องอาเซียนฯ ในรูปห้องสมุดแบบนิทรรศการในแต่ละจังหวัดทั้ง 7 แห่งนั้น จะมีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในสถานที่จริง กลั่นกรองจากระดับอำเภอทุกอำเภอ ร่อนตะแกรงจนเหลือเพียงอำเภอเดียว จึงลงมือทำตามวัตถุประสงค์ จังหวัดใด หรืออำเภอใดได้มีห้องสมุดอาเซียนฯ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุด เพราะมีแค่เพียง 7 แห่งทั่วประเทศเท่านั้น ภายในมีการนำเสนอแนวคิดผ่านสื่อการเรียนการสอน 3 ทาง

ได้แก่ มุมนิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการของอาเซียน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิชาชีพ มุมหนังสือส่งเสริมการอ่าน และมุมฉายสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อเยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน(AC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง

รวมถึงสถาบันการศึกษา พร้อมสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนในอนาคตอีกด้วย

“ทางกรมฯ ได้เร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ รับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการที่ไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากที่สุด ผ่านการประชุม/สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกบูทนิทรรศการ ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องอาเซียนในรูปแบบนิทรรศการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นสื่อกลางในการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนได้อย่างเต็มที่” น.ส.สิริพรรณ กล่าว

ที่มา : http://www.manager.co.th

แสดงความเห็น

comments