หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ จังหวัดนครพนม

0
1,111 views

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ในยามเย็น ถ่ายจากเรือนำเที่ยวของเทศบาลเมืองนครพนม

บันทึกภาพ 6 มีนาคม 2561

แสดงความเห็น

comments