หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม

0
5,830 views

ภาพจาก : คุณเจษฎาภรณ์ บัวสาย

                เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ให้การสนับสนุนที่จะจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาขึ้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง โดยการเข้าร่วมเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓) และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า
“หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม”
เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ และอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าถูกทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์มาช้านาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดนครพนมจึงเห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติฯ และเริ่มเปิดบริการในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๔๐ อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ที่มา : http://www.nlt.go.th/np/new_page_1.htm

 

แสดงความเห็น

comments