หาเงินสร้างศาลาเอนกประสงค์ รร.บ้านนาชุมใหม่เนรมิต อ.ศรีสงครามจัดบุญประทายข้าวเปลือก

0
842 views

นครพนม- โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่เนรมิต อ.ศรีสงคราม จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก หาทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์และเสาธง ชาวบ้านร่วมบริจาคสมทบเนืองแน่น ได้ข้าวมากกว่า 4 ตัน ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความรัก สามัคคีในชุมชน พร้อมยังได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณอีสานให้ยั่งยืนต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่เนรมิต บ้านนาชุม ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายวิญญู คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายลิขิต แก้วปีลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมกับชาวบ้านในหมู่บ้านและใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดงานบุญประทายข้าวเปลือก เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างเสาธงขึ้นใหม่แทนที่เดิม และ ศาลาเอนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อไว้จัดงานต่างๆให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ต่อไป

โดยการจัดงานบุญครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน ผู้ปกครอง นำข้าวเปลือก ซึ่งผ่านการเก็บเกี่ยวใหม่ๆ มาร่วมบริจาคทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ได้ยอดข้าวเปลือกทั้งหมด กว่า 4,000 กิโลกรัม เงินสดบริจาคอีก 31,009 บาท 

ในส่วนข้าวเปลือกที่นำมาร่วมทำบุญครั้งนี้ทางคณะกรรมการโรงเรียน จะนำไปขาย เอาเงินมา เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดสร้างเสาธงและศาลาเอนกประสงค์ต่อไป

นายวิญญู คำหา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการโรงเรียน ชาวบ้านในชุมชน นักเรียน ได้ออกมาร่วมกันเดินจากโรงเรียนไปในหมู่บ้าน เพื่อรับบริจาคข้าวเปลือก และ เงิน ภายในชุมชนบ้านนาชุมบ้านนาชุม บ้านใหม่เนรมิต ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

ทั้งยังเป็นการแสดงพลังรวมน้ำใจ สร้างความสามัคคีให้กับบ้าน วัด และโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังขาดแคลนหนักสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก 

หากท่านใดประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมายเลข 08-5645-7913 ถือเป็นบุญกุศลอย่างอเนกอนันต์

สำหรับงานบุญประทายข้าวเปลือก ถือเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของชาวภาคอีสาน คำว่า “ฮีต” คือจารีตประเพณี เป็นปกติของคนอีสานจะต้องทำบุญใส่บาตรทุกวัน ในวันพระจะต้องมารับศีลรับพรจากพระคุณเจ้าวัดใกล้บ้าน หรือรักษาศีลอุโบสถชำระล้างจิตใจของตน 

ช่วงนี้ถือเป็นฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จพอดี ชาวบ้านที่ได้รับผลจากการเพาะปลูกก็พากันทำบุญทำทานตามจารีตประเพณี

ทั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ปู่ย่าตายายได้สั่งสอนเอาไว้ หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวชาวนาต่างพากันนำผลประโยชน์ที่ตนได้รับ คือ ข้าวเปลือกนั้นมาทำบุญถวายแด่วัด เพื่อจะได้เป็นทรัพย์ภายในติดตามจิตใจของตนไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน นักปราชญ์โบราญท่านจึงแต่ง ฮีตสิบสองเอาไว้ ให้กุลบุตรลูกหลานไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท ให้หมั่นทำบุญใหญ่ทุกเดือน จัดกิจกรรมอันจะนำประโยชน์มาให้ทั้งปัจจุบัน และอนาคตร่วมกัน

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments