ห้องโถงใต้ฐานพระใหญ่ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
2,198 views

นครพนม 360 องศา

ห้องโถงใต้ฐานพระใหญ่ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วัดน้อยโพธิ์คำ ชุมชนบ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2557

ห้องโถงใต้ฐานพระใหญ่-วัดน้อยโพธิ์คำ-บ้านน้อยใต้

แสดงความเห็น

comments