อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ตั้งอยู่บนภูพานน้อย ต.พิมาน อ.นาแก จ.นคพนม บนถนนสายดงหลวง-นาแก

0
3,797 views

อนุสรสถานแห่งความสงบภูพานน้อย

อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย

ตั้งอยู่บนภูพานน้อย ต.พิมาน อ.นาแก จ.นคพนม

บนถนนสายดงหลวง-นาแก

ที่มา จาก facebook คุณ : Kor Kai

แสดงความเห็น

comments