อบจ.นครพนม จัดฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพื่อแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะพร้าวพืชเศรษฐกิจใหม่

0
330 views

นครพนม – อบจ.นครพนม จัดฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพื่อแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะพร้าวพืชเศรษฐกิจใหม่

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(อบจ.ฯ) นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การพาณิชย์” ศูนย์ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมมอบนโยบายส่งเสริมการปลูกมะพร้าวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม นางณัตติยา สีใส นายวิทยา ศรีธิราช รองนายก อบจ.ฯ นายสมเกียรติ ศิริตัน ปลัด อบจ.ฯ ดร.มานพ เหมพลชม เลขาฯ นายก อบต.นครพนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เข้ารับฟังเพื่อแนะนำให้เกษตรกรชาวนครพนมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวแบบครบวงจร ตามที่จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ตลอดจนขนุนพันธุ์สามร้อยยอด มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น และผักปลอดสารพิษ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรที่สนใจ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีนายมานพ เหมพลชม รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์แล้ว มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของการศึกษาดูงานที่ตื่นตาตื่นใจกับความสำเร็จ ร่ำรวยของชาวราชบุรีและชาวประจวบฯ ได้มาเป็นผู้ร่วมบรรยายในครั้งนี้

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย และในปัจจุบันการตลาดมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น สภาพการเพาะปลูกต่างๆ ในพื้นที่ พบว่าเป็นนาข้าวประมาณ 1.3 ล้านไร่ สวนยางพาราประมาณ 300,000 ไร่ ฯลฯ ซึ่งนโยบายของจังหวัด ในการส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ทำรายได้อย่างดีแก่เกษตรกร เช่น มะพร้าวใหญ่ มะพร้าวน้ำหอม ขนุนพันธุ์สามร้อยยอด มะม่วงพันธุ์แก้วเขมร (แก้วขมิ้น) จึงเชิญชวนให้ชาวนครพนมปรับลดพื้นที่การทำกษตรแบบดั้งเดิมบางส่วนที่ทำรายได้ต่ำ ลงสักครึ่งหนึ่ง ให้ปลูกอะไรก็ได้ที่รอบเร็ว เก็บเกี่ยวได้บ่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือจะปลูกพืชชนิดใหม่ตามที่แนะนำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “การพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน การพาณิชย์” ศูนย์ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไปศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเดินทางศึกษาดูงานสถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความรู้ ความคิด ได้เห็นถึงรูปแบบความสำเร็จหลายประเภทกิจการที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบของการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และให้การสนับสนุนนโยบายของจังหวัดในการรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชชนิดเดิม ๆ ที่ทำรายได้ต่ำ มาเป็นการปลูกมะพร้าว มะพร้าวน้ำหอม มะม่วงพันธ์แก้วเขมร (แก้วขมิ้น) ขนุน และผักปลอดสารพิษ หรือจะปลูกพืชชนิดใหม่ตามที่แนะนำ ที่มีตลาดรองรับแน่นอน ได้ราคาที่ดีเป็นธรรม ให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชชนิดใหม่ที่จะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความร่ำรวย สร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งแก่ชาวนครพนมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments