อบต.พิมาน นำร่องเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นำเยาวชนสืบสานลงแขกดำนาลดต้นทุน ตั้งเป้าเป็นต้นแบบ นำเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาหนี้สิน เกษตร

0
1,508 views

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายปรีชา  สะอิ้งทอง  ปลัดอาวุโส อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมด้วย  นายบัญชา  ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม พ..ต.วิชาญ ฝอดสูงเนิน  สัส ดีอำเภอนาแก นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และเยาวชน นักเรียนนักศึกษา  ลงพื้นที่ศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ได้ร่วมกับชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้น  ในพื้นที่รอบสำนักงานที่ทำการ อบต.พิมาน  เป็นการนำร่องทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำนา  เพื่อเป็นการน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชการที่ 9 มาส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ในพื้นที่ ได้ศึกษา นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในครอบครัว

นอกจากนี้ยังได้ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนชาวบ้าน ร่วมกับ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  สืบสานประเพณี ลงแขกดำนา  เพื่อเป็นการศึกษา สัมผัสวิถีชีวิต ชาวไร่ชาวนา ที่มีมาแต่อดีต  รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีอีสาน ที่ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต  ในการทำนา เป็นการลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้  เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนาปี ของเกษตรกร ทำให้มีค่าจ้างแรงงานแพง วันละ 300 -350 บาท  จึงได้ส่งเสริมให้ เกษตรกร ได้นำวิธีการลงแขกดำนา มาลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย  โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง อบต.พิมาน จะเป็นต้นแบบ เพื่อต่อยอดให้ ประชาชน ลูกหลานเยาวชน ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มาศึกษา เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ทำการเกษตรด้วยตัวเอง เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลไปสู่ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ  ให้สามารถนำเกษตรพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนได้

ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ นครพนม รายงาน

ที่มา : http://www.tnews.co.th

แสดงความเห็น

comments