ออนซอนนครพนม 360 องศา :: ด้านหน้าของบ้านลุงโฮจิมิน สถานที่ประวัติศาสตร์ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพน

0
1,968 views

นครพนม 360 องศา

ออนซอนนครพนม 360 องศา :: ด้านหน้าของบ้านลุงโฮจิมิน สถานที่ประวัติศาสตร์ :: ภายในรอบรั้วของบ้านได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทั้งสภาพของบ้าน ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี ณ บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 25 กรกฎาคม 2557

บ้านลุงโฮจิมิน

แสดงความเห็น

comments