อาจารย์เด่นชัย ไตรยะถา

1
4,203 views

อาจารย์เด่นชัย ไตรยะถา ” นักกลอน มือหนึ่ง ” ของจังหวัดนครพนม

 
อาจารย์เด่นชัย  ไตรยะถา
ชาติภูมิ        –  เกิดในครอบครัวชาวนา  เมื่อ วันที่  31  กรกฏาคม  2493
ณ บ้านเลขที่  12  หมู่  7  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
การศึกษา         –   จบ ระดับประถมศึกษา  ที่โรงเรียนชุมชนอาจสามารถ
เรียน ระดับมัธยมต้น  ที่โรงเรียนสันตยานันท์
จบ ระดับมัธยม  ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม
จบวิชาการครู  ที่โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร
จบ ระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา   ( ศษ.ม )   ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์       –  เป็นวิทยากรบรรยายพัฒนาบุคลากร พิธีกรนักพูด
มัคคุเทศก์กิตอมศักดิ์ ( ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม )
–  เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
–  เป็นผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1
เกียรติยศ             –  ศิลปินดีเด่นจังหวัดนครพนม  ปี 2545 ( ทัศนศิลป์ )
–   ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นภาคอีสาน  ( ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรม )
–   รับรางวัลคนดีของ กรมศาสนา  ปี 2551
–  รับรางวัลคนดี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปี 2551
–  รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2552
–  รับรางวัลนักกลอนตัวอย่าง ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) 
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ปี 2552
พอจะขอรายละเอียดอย่างอื่นอีก  ท่านก็โยนหนังสือ เล่มนี้ให้อ่าน
  เด่นชัย ไตรยะถา  กับการค้นหาสิ่งดีๆ ใน 4 ทศวรรษ  “
พออ่านจบ  ก็เลยได้ความคิดว่า  สแกนเผยแพร่ต่อจะดีกว่า  เชิญชมได้ตามอำเภอใจครับ
”  เด่นชัย  ไตรยะถา กับการค้นหาสิ่งดีๆ ใน 4 ทศวรรษ  “
อาจารย์เด่นชัย  ไตรยะถา  นักกลอนดีเด่น ของจังหวัดนครพนม
หนังสือ ”  หยิบเรื่องดีมาเล่า  เว้าเรื่องฮาให้อ่าน  “
หนังสือขายดี จากประสบการณ์ชีวิต ของ อาจารย์เด่นชัย ไตรยะถา
หาซื้ออ่านได้  ที่บุ๊คสโตร์ทั่วไป  ราคาเล่มละ 200 บาท ครับ

บทสัมภาษณ์ คุณเด่นชัย  ไตรยะถา  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2553

แสดงความเห็น

comments