อาณัติ บุนนาค ช่างภาพ “ดอกไม้แห่งหัวใจ”

0
3,213 views

                  อาณัติ บุนนาค (2 สิงหาคม 2466 — 18 กรกฎาคม 2527 – 61 ปี) อดีตช่างภาพส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นช่างภาพประจำพระองค์คนแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2526 ทำหน้าที่ในฐานะช่างภาพประจำพระองค์และหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์เป็นเวลานานถึง 41 ปี ได้ตามเสด็จฯ เพื่อบันทึกภาพพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ ไว้มากมาย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรตินิยมHon.ES.P.S.T. ให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518

                 ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ เป็นผลงานอันสำคัญภาพหนึ่งของนายอาณัติ บุนนาค หัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ท่านนี้ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจคือภาพแม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์อายุ 102 ปี แห่งจังหวัดนครพนมที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2498 ภาพนี้นับเป็นภาพที่ประทับใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศ ที่พระเจ้าอยู่หัวของคนไทยมีพระจริยาวัตรอันงดงามหาที่เปรียบใด ๆ มิได้

                 นายอาณัติ บุนนาค เป็นบุตรเจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (อาคม บุนนาค มีนามเดิมว่า อั้น) กับนางนลินี (นามเดิมว่า แนม) ธิดาพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) สมรสกับนางดารา บุนนาค (สกุลเดิม เดอ เยซูซ์) มีบุตรสองคน คือ นายศุภกร บุนนาค และนางอรนิตย์ บุนนาค (ปุตระเศรณี) 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/

แสดงความเห็น

comments