อาณาเขตติดต่อ

0
5,590 views

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬระยะทาง 158 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารระยะทาง 104 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบลิคาไชสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำ โขงเป็น เส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครระยะทาง 93 กิโลเมตร

จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร่
(คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.nakhonphanom.go.th

แสดงความเห็น

comments