เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพง เยี่ยมและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอม พื้นที่น้อยสร้างรายได้งาม

0
710 views

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพง เยี่ยมและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอม พื้นที่น้อยสร้างรายได้งาม โดยมีนายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมการปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพื่อจำหน่ายน้ำมะพร้าวปั่น โดยในปีหนึ่งจะมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมะพร้าวเป็นหลัก โดยปลูกในพื้นที่ๆจำกัด แต่มีการวางระบบการปลูกที่ดี มีการเลี้ยงปลาในบริเวณร่องน้ำภายในสวนด้วย นับเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทดลองนำมะพร้าวน้ำหอมมาปลูกแล้วประสบความสำเร็จ ณ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็น

comments