เกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพง เยี่ยมและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสาน อยู่อย่างพอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมีความสุข

0
581 views

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่อำเภอบ้านแพง เยี่ยมและติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีนายนรินทร ภูศรีฐาน เกษตรอำเภอบ้านแพง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่กว่า 90 ไร่ ที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงแพะ ไก่งวง ปลา กุ้ง โค และไม้ผลอื่นๆ ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวในรูปแบบ โคก หนองนา โมเดล ในอนาคตมีการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของอำเภอบ้านแพง ที่จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์ม และรับประทานอาหารอร่อยๆ มากมาย ณ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

แสดงความเห็น

comments