เกษตรนครพนมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ 9101 สร้างชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน

0
758 views

วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเกษตรกรแต่ละชุมชนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแห่งละ 2.5 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการเสนอโครงการที่ชุมชนมีความต้องการและเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชุมชนได้ ภายใต้ 8 กลุ่มโครงการ ประกอบไปด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ (ขนาดเล็ก) ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองกันเอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

โดยจังหวัดนครพนมได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน 187 โครงการเป็นเงิน 307,500 บาท ซึ่งแต่ละชุมชนได้มีการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส ทั่วถึงและคุ้มค่า และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงได้จัดงานสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อให้แต่ละชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อแต่ละชุมชนจะได้นำข้อมูลไปปรับใช้กับโครงการของตนเอง เกิดการพัฒนาโครงการและกิจกรรมชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว/ ทินกร เพชรดี/ ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments