เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

0
6,453 views

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์  หรือ พระธาตุภูลังกา

      เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลเมื่อปีพุทธศักราช 2543  ตั้งอยู่บนลานหินซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา ระดับความสูง 563  เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  องค์ของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกองข้าว เป็นเจดีย์สีทอง เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาภูลังกากลาง  เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ  4 กิโลเมตร  มีจุดชมวิว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งในฝั่งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    การเดินทางขึ้นสู่เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ หรือ พระธาตุภูลังกา เริ่มต้นเดินทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกา หรือ อีกฝั่งของอุทยานเดินทางจากซึ่งจะมีทางเดินเป็นลักษณะขั้นบันไดปูน

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์  


แสดงความเห็น

comments