เจ้าหน้าที่คลังนครพนมเร่งดำเนินการ หลังชาวบ้านยังคงมายื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยา 5 พัน

0
691 views

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2563​ที่บริเวณห้องคลังจังหวัดนครพนม ยังคงมีประชาชนที่มีปัญหาจากการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วไม่สำเร็จ เดินทางมาร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ผ่านไปยังกระทรวงการคลังและรัฐบาล เพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์และพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะเป็นผู้ที่มีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง เนื่องจากระบบมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS กลับไป เช่น ระบบระบุว่าเป็นเกษตรกร เป็นนักศึกษา หรือบางรายระบุว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ระบบไม่พบข้อมูลลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ขอข้อมูลที่นำส่งเพิ่มเติม ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา รวมถึงระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเข้าใจผิด และปัญหาอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

โดยภายหลังรับเรื่องเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้อีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งในรายที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ประสานไปในขณะนั้นไม่อยู่ในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ หรือรายที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการให้ได้ในทันทีเมื่อมีข้อมูลครบ ขณะที่ในรายอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเอกสารทั้งหมดส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป โดยจะมีการชี้แจงถึงขั้นตอนและรายละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments