เรือลาดตระเวณของ นปข.(สมัยนี้เรียก นรข.)

0
4,444 views

” หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง “
” นปข.”
เป็น
” หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง “
” นรข.”
ตั้งแต่ 28 พ.ค.2547 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ชื่อหน่วยใหม่ดังกล่าว  นอกจากจะสะท้อนภาพภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยแล้ว ยังช่วยลดความหวาดระแวง และ ช่วยเสิรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย
ขอบพระคุณภาพจาก facebook คุณ : นครพนม เจ้าเอย
ขอบพระคุณข้อมูล : http://www.mrunavy.net/mru/past_mrou.html

แสดงความเห็น

comments