เสร็จแล้ว! ขยาย 4 เลน “มุกดาหาร-นครพนม” หนุน ศก.อีสานใต้ ขนส่งเชื่อมอาเซียนสะดวก

0
771 views

ทล.เผยถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวง 212 สาย อ.หว้านใหญ่-อ.ธาตุพนม ระยะทาง 23.83 กม. ช่วงมุกดาหาร-นครพนม เสร็จแล้ว เพิ่มความสะดวกเดินทาง ท่องเที่ยว และขนถ่ายสินค้าระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ส่งเสริมเศรษฐกิจอีสานใต้

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.หว้านใหญ่-อ.ธาตุพนม จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่าง กม.373-กม.397 ระยะทางยาวประมาณ 23.83 กิโลเมตร เสร็จแล้ว

โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้าง 9.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 4.6 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,046,837,700 บาท

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่เริ่มต้นจากจังหวัดหนองคาย เชื่อมโยงมาจังหวัดบึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร-อำนาจเจริญ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยทางหลวงสายนี้มีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับปัจจุบันมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 3 แห่ง ที่จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ทำให้ทางหลวงสายนี้มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น และมีผลทำให้การขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศไทย ลาว เวียดนาม จีน รวมถึงพม่า เกิดความไม่สะดวกและมีปัญหาล่าช้าในการขนส่ง

การขยายเส้นทางดังกล่าวให้เป็น 4 ช่องจราจรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน และจะเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงประตูการค้าอาเซียนสู่ประเทศลาว ไทย และจีน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมผ่านเส้นทางดังกล่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอีสานใต้

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments