เห็นฟ้าสวยดี…เลย…บันทึกความทรงจำไว้ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

0
1,656 views

นครพนม 360 องศา

เห็นฟ้าสวยดี…เลย…บันทึกความทรงจำไว้ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

บันทึกภาพ 11 กันยายน 2557

โรงพยาบาบด่านซ้าย

แสดงความเห็น

comments