แกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้ วัดปทุมาราม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

2
4,096 views

แกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้ วัดปทุมาราม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

แกะสลักพระพุทธรูปด้วยไม้ วัดปทุมาราม ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ที่มา จาก facebook คุณ : Kor Kai

แสดงความเห็น

comments

2 COMMENTS