แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต

0
2,331 views

ริมแม่น้ำโขง

ภาพจาก facebook คุณ : Kor Kai

แม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบต ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ผ่านประเทศจีน ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชางเจียง หรือ แม่น้ำล้านช้าง และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศลาว เรียกว่า แม่น้ำของในภาษาไทยเรียกว่า แม่น้ำโขง ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วย

แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศ

ธงชาติของทิเบต ทิเบต
ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า
ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว
ธงชาติของไทย ไทย
ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา

ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม

ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org

แสดงความเห็น

comments