แรงงานนครพนม นำโครงการฝึกอาชีพ สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอโพนสวรรค์

0
1,271 views

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ที่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านนาหมากมี้ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนมพร้อมด้วย นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงงานจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบบ้านประชารัฐตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2560เพื่อช่วยเหลือนางสาววารุณี  วิพรรณะ และครอบครัวซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่ประชาชนในพื้นที่ได้ทำการประชาคมและคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงงานจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงแรงงาน โดยส่วนราชการในสำกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำเอากิจกรรมการจ้างงานเร่งด่วนและกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเกิดความรักความสามัคคี รู้จักการแบ่งบันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนซึ่งบ้านประชารัฐหลังนี้เกิดขึ้นด้วยงบประมาณเพียง 69,200 บาทเท่านั้น แต่จะมีทั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดจนสิ่งของและวัสดุก่อสร้างที่ทุกคนร่วมกันบริจาคมาใช้ในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จสวยงามตามจุดประสงค์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่เข้ารับการฝึกทักษะจำนวน 16 คนและวิทยากร ได้เสียสละค่าเบี้ยเลี้ยงของตนเองทั้งหมดมาร่วมกับงบของโครงการเพราะคิดว่าตนเองได้รับวิชาชีพแล้วจึงอยากแบ่งบันและช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า หรือแม้กระทั่งประชาชนในพื้นที่ก็นำเอาวัสดุก่อสร้างในส่วนที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละครัวเรือนมามอบให้ เช่น ไม้แผ่นซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็สามารถประกอบเป็นประตู เป็นหน้าต่างได้โดยไม่ต้องจัดสรรงบไปซื้อหาบางคนก็ใช้เวลาว่างที่ตนเองมีมาช่วยผู้เข้ารับการฝึกในการจับยกสิ่งของเพื่อช่วยให้การก่อสร้างเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งบ้านหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าห่ม ที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ พัดลม ตะกร้าใส่เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภค เตาย่างไฟฟ้า และเงินช่วยเหลือ นำมามอบให้ด้วยในวันนี้

ข่าว /ภาพ/ นายทินกร เพชรดี/ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments