แสกเต้นสาก จังหวัดนครพนม

0
3,521 views

แสกเต้นสาก 2 แสกเต้นสาก

 ผู้หญิงชาวแสก เมืองนครพนม กำลังเต้นสากในการต้อนรับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการ เมื่อ พ.ศ. 2449 (ภาพจากหอจดหมายแห่งชาติ)

ที่มา : http://www.sujitwongthes.com

แสดงความเห็น

comments