โบสถ์คริสต์หลังเก่าบ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
1,646 views

นครพนม 360 องศา

โบสถ์คริสต์หลังเก่าบ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

คำเกิ้ม

แสดงความเห็น

comments