โบสถ์คริสต์หลังใหม่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

0
2,957 views

นครพนม 360 องศา

โบสถ์คริสต์หลังใหม่ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

บันทึกภาพ 15 มกราคม 2557

โบสถ์คริสตร์ยอแซฟ

แสดงความเห็น

comments