ในหลวงพระราชทานเครื่องเขียน-อาหารแก่เด็กนักเรียนในนครพนม

0
1,388 views

นครพนม-ในหลวงพระราชทานเครื่องเขียน แก่นักเรียนพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมออกร้านพระราชทานอาหารแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างสูงสุดให้กับพสกนิกรชาวนครพนมเป็นล้นพ้น

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันนี้( 12 ก.ค.)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีสุริยนต์ เฉียงตะวัน เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน และออกร้านอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาทราย โรงเรียนบ้านดอนยานาง ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม และโรงเรียนดอนข้าวหลาม ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม

โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพรพล เลาวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผบ.มทบ.210 พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผบ.นรข. พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ภ.จว.ฯ นางปัทมา วิทย์ดำรงค์ นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น

นายสมชาย กล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ว่า จังหวัดนครพนมเป็นเมืองชายแดน ตั้งอยู่เลียบชายฝั่งของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เป็นจังหวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนมอันศักดิ์และเก่าแก่ ซึ่งเป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า นับเป็นพระบรมธาตุคู่เมืองนครพนม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ยังมีพระธาตุนครซึ่งแต่เดิม พระธาตุนครนี้เป็นที่ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองนครพนมในอดีต

นายสมชาย รายงานต่อว่า นครพนมมีบันทึกทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล ในฐานะเมืองเก่า เคียงคู่อยู่กับอาณาจักรศรีโคตรบูร แต่เดิมมีชื่อเต็มในจารึกสถาปนาวัดโอกาสศรีบัวบานว่า เมืองนครบุรีราชธานีศรีโคตรบูรหลวง เคยเป็นราชธานีที่มีกษัตริย์ และเจ้าผู้ครองนครปกครองมาหลายสมัย เอกสารของล้านช้างส่วนใหญ่ ออกนามว่าเมืองลครหรือเมืองนคร

เดิมทีนั้น มีพื้นที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือเมืองเก่าท่าแขก ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาที่เมืองเก่าหนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

จากนั้นย้ายขึ้นไปทางตอนเหนือที่บ้านโพธิ์คำ คือตัวเมืองนครพนมในปัจจุบัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตีเมืองนครเวียงจันทน์ได้แล้ว เจ้าเมืองนครหรือเมืองศรีโคตรบอง ได้ทูลเกล้าถวายต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง แก่สยาม ในฐานะนครประเทศราช ต่อมาชื่อของดินแดนได้ถูกเปลี่ยนนามเป็น “นครพนม” สันนิษฐานว่านามนี้มาจากนครพนมเป็นเมืองที่มีพื้นที่ติดต่อกับทิวเขามากมายทางฝั่งซ้าย

หลังเสร็จสิ้นสงครามเจ้าอนุวงศ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ลดฐานะเมืองนครพนมเป็นหัวเมืองชั้นนอก ด้วยความเป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเก่าก่อน ประกอบกับแม่น้ำโขงเป็นแหล่งวัฒนธรรมของมนุษยชาติจากหลายชนเผ่า ดังนั้น นครพนมจึงมีโบราณสถานจำนวนมาก และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม

สภาพทั่วไปโรงเรียนบ้านนาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.นาทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน

ส่วนทางด้านสภาพโรงเรียนบ้านดอนยานาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน และโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน

สำหรับพิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานในครั้งนี้ จะมอบให้กับโรงเรียนบ้านนาทราย 38 ชุด โรงเรียนบ้านดอนยานาง 44 ชุด และโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 49 ชุด และอาหารพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 338 ชุด ซึ่งนำความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงมีต่อนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจอย่างสูงสุดให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ที่มา : http://www.manager.co.th

แสดงความเห็น

comments