ไม่ง้อน้ำมันดีเซล! นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ลดใช้จ่ายชาวนาแก

0
730 views

อบต.พิมาน เจ๋ง โชว์ความสำเร็จ วิจัยน้ำมันยางนา แทนน้ำมันดีเซล ลดต้นทุนการเกษตรเท่าตัวเร่งส่งเสริมเกษตรกร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุน วางแผนขยายพื้นที่ปลูกป่าต้นยางนา ทดแทน น้ำมันดีเซล ลองแล้ว! ใช้งานได้ 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาตัวแทนเกษตรกร รวมถึงสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมศึกษา ความสำเร็จเกี่ยวกับโครงการทดลองวิจัยนำเอาน้ำมันยางนา มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อเป็นการต่อยอด นำภูมิปัญญาชาวบ้าน บวกกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และเป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกร ให้ลดต้นทุนมากขึ้น

เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการตั้งศูนย์วิจัยทดลองนำน้ำมันยางนา มาใช้ทดแทนน้ำมัน กับเครื่องยนต์ดีเซล, การเกษตร ประเภท รถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ำ จนประสบความสำเร็จ และใช้งานได้จริง ไม่มีปัญหาต่อระบบเครื่องยนต์ ที่สำคัญยังสามารถนำน้ำมันยางนา มาใช้ทดแทน น้ำมันดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล รถไถนาเดินตามได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลดีต่อเกษตรกร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกร นำไปใช้ในการทำการเกษตร และมีการส่งเสริมเพาะปลูกต้นยางนา เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับ อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาถือเป็นพื้นที่ ตำบลต้นแบบในการสนับสนุนส่งเสริม เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่อง เพราะพื้นที่ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็นพื้นที่สำคัญเคยเป็นพื้นที่สีแดง ที่เคยมีการสู้รบของอดีตกลุ่มสหาย พรรคคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้เกิดความร่มเย็นสงบสุข มาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย เป็นสิ่งเตือนใจให้คนไทยรู้รักสามัคคี ทำให้ ชาว ต.พิมาน อ.นาแก ได้น้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต

“สร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยทาง อบต.พิมาน ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบ ส่งเสริมให้ประชาชน ได้ศึกษา นำไปเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว ทำการเกษตร เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำไร่ ทำนา รวมถึงศึกษาทดลองเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แบบพอเพียง”

นายบัญชา กล่าวด้วยว่า ที่สำคัญล่าสุดทาง อบต.พิมาน ร่วมกับชุมชนตำบลพิมาน รวม 11 หมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทดลองวิจัย เกี่ยวกับการนำน้ำมันยางนา มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ผลิตไบโอดีเซลลดต้นทุนในการเกษตร ในพื้นที่สาธารณะ และป่าชุมชน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ป่าดอนย่านาง เนื้อที่ กว่า 36 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สำคัญ ยังเป็นพื้นที่มีต้นยางนาจำนวนมาก กว่า 300 ต้น ที่มีการปลูกมาแต่อดีต บางต้นอายุมากกว่า 200-300 ปี มีขนาดใหญ่ ความสูง กว่า 50 เมตร เป็นต้นทุนสำคัญในการทดลอง ซึ่งใช้เวลามานานกว่า 2 ปี นำเจ้าหน้าที่ มาศึกษาวิจัย ค้นคว้า ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน จนประสบความสำเร็จ สามารถนำน้ำมันยางนา มาเป็นพลังงานทดแทน กับเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถนาเดินตามได้จริง โดยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

“เกษตรสามารถศึกษานำไปทำเองได้เลย เป็นการลดต้นทุนได้เท่าตัว เริ่มจากการนำน้ำมันยางนามาผสม ในอัตราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ กับน้ำมันดีเซล เพื่อทำการทดลองใช้งานจริง และมีการลดปริมาณน้ำมันดีเซลลง ตามอัตราส่วน จนกระทั่งสามารถใช้น้ำมันยางนาทดแทนน้ำมันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร พร้อมได้นำร่องทำแปลงนาต้นแบบ เพื่อนำเครื่องจักรรถไถนาเดินตาม ใช้น้ำมันยางนา ลดต้นทุนทำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร ได้มาศึกษาเรียนรู้ นำไปขยายผล ใช้ในการลดต้นทุน เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต”

นอกจากนี้ควบคู่กันยังได้มีการวางแผน เตรียมการทำห้องวิจัยทดลองที่มาตรฐาน เพื่อศึกษาวิจัย นำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นพลังานทดแทนที่มาตรฐาน รวมถึงนำไปต่อยอดน้ำมันยางนา ไปแปรรูปทำเป็นผลิตภันฑ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติสามารถทำได้ อีกทั้งมีการวางแผนทำการขยายพันธุ์เพาะต้นกล้ายางนาไปแจกจ่าย ให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ใช้เป็นต้นทุนการผลิตพลังงานทดแทนในระยะยาว สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ชดเชยการถูกทำลาย สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติอีกด้วย เกษตรกรที่สนใจสามารถศึกษาเยี่ยมชมได้ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์วิจัยน้ำมันยางนา อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โทร .081-729-4334

ที่มา : https://www.thairath.co.th

แสดงความเห็น

comments