ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 3

0
1,830 views

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ประเทศไทย)

ตรงกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

โดยกำหนดให้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว

เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน

สะพานมีความยาวรวม 780 เมตร ความกว้างของสะพาน 13 เมตร มีการช่องจราจร 2 ช่องทาง

โดยได้มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ. 2011

ภาพสวยๆ จาก : นครพนมที่รัก

แสดงความเห็น

comments