3 จังหวัดสนุก เปิดตัว สารคดี “ชน ชาติ พันธุ์” 12 ตอน ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง

0
646 views

นครพนม -วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือ กลุ่มจังหวัดสนุก ที่ประกอบไปด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีมากถึง 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ ทำให้หลายคน ๆ อยากจะมาสัมผัส เรียนรู้แลแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนถิ่นนี้ ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล จึงได้จัดทำ สารคดีชุด “ชน ชาติ พันธุ์” ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้ง 3 จังหวัด ที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำโขง กับประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมเยือนได้ตลอดทั้งปี อันจะเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดสนุก และเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยสารคดีนี้จะมีทั้งสิ้น 12 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 8 นาที ที่เป็นการบอกเล่าผ่านตัวละครที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทญ้อ ไทอีสาน ไทยแสก ไทโย้ย ไทกวน ไทกะเลิง ไทโส้ ผู้ไท ไทข่า คนไทยเชื้อชาติเวียดนามและเชื้อชาติจีน ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัวในสังคมอีสานยุคใหม่ ผ่านรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานร่าเริง บนความสุขและความภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์เดิม โดยจะเริ่มเล่าตั้งแต่การอพยพมาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ของแต่ละชาติพันธุ์และเชื้อชาติ ตามมาด้วยลักษณะการแต่งกาย การใช้ภาษา สำเนียง ไปจนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาประจำถิ่น งานหัตถศิลป์ งานดนตรี เทศกาลสำคัญ การละเล่น พิธีกรรมและเมนูอาหารประจำถิ่น ที่ทุกอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่หาดูอยาก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมสารคดีชุดนี้ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 06.25 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 หรือจะรับชมย้อนหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันผ่านทางช่อง Youtube , เพจ Facebook สารคดี ชน ชาติ พันธุ์ และทางเว็บไซต์ www.sanukland.com

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments