PEA มอบเงิน 10 ล้านบาทสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม

0
573 views

นครพนม – วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายนของจังหวัดนครพนม นายพิพจน์เดช เลิศพสุโชค ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดนครพนม ได้เป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลนครพนม ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นตัวแทนรับมอบ มีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชาตรี จันท์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเป็นสักขีพยาน

 นายพิพจน์เดช เลิศพสุโชค ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การส่งมอบเงินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังเป็นการต่อยอดภารกิจของ PEA ที่ไม่เพียงให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ แต่ยังดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นแก่โรงพยาบาล ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลไปแล้วจำนวน 30 แห่ง และในปีนี้รวมอีก 47 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นกลไกความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับในการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพอนามัยและเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาล เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามที่เจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี

ด้านนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลนครพนมเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของจังหวัด ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน 64.7 ตารางวา โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งได้ดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ตลอดจนประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน และได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันกลายเป็นโรงพยาบาลระบบทุติยภูมิ ขนาด 345 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด เพราะฉะนั้นการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการเข้ามาเติมเต็มและถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งสำหรับประชาชนในจังหวัดนครพนมที่จะได้รับการบริการที่ดีขึ้น โดยขอยืนยันว่าจะนำเงินทั้งหมดที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามจุดประสงค์ของโครงการ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments